Laumat

Pohjolan mailla elää tällä hetkellä neljä haltijalaumaa (väet) ja laumattomat. Laumojen väliset suhteet muuttuvat alati pelin tapahtumien seurauksena (päästäksesi kartalle, lue Aikajana sekä foorumin sivupalkista Status), mutta toki yksittäisen hahmon mielipiteet voivat poiketa valtavirrasta. Kustakin laumasta löytyy sekä niitä yksilöitä, joiden mielestä kaikki muut laumat pitäisi kukistaa ja niitä, joiden mielestä kaikkien kanssa tulisi elää sovussa – sekä tietysti kaikkea tältä väliltä. Laumojen reviirit ja kylät näet Kartasta.

Tulenväki

Hallitsee nimensä mukaisesti tulen elementtiä, joka yhdestä alkumunasta muiden lomassa kuoriutui. Tulenväki elää joen itäpuolella kulottuneella tasangolla - Kaskimaalla. Niiden kylä sijaitsee tasangon pohjoisosassa.

Tulenväki on tunnettu tulisesta luonteestaan ja sotaisista, usein myös itsekkäistä aikeistaan. Tulenväen asenne muita laumoja kohtaan on usein vähättelevä ja varautunut.

Tulenväki osaa sytyttää niin kutsuttuja ikiliekkejä, jotka eivät polta alustaansa taikka kantajaansa. Osalla Tulenväkeläisistä on näitä ikiliekkejä myös kehossaan. Tulenväki pystyy tekemään koruja kekäleistä ja käsittelemään tulta ilman että se polttaa niitä. Ne osaavat myös muodostaa esimerkiksi leijuvia tulipalloja tietä valaisemaan, voimakkaimmat elementtinsä taitajat voivat taistelun tuoksinnassa luoda esimerkiksi voimakkaita tulimyrskyjä, -kehiä yms.

Tyypillisiä sävyjä turkissa ovat punainen ja oranssi.

Tulenväen johtajana toimii Farcas (Shirikei).

Vedenväki

Hallitsee veden elementtiä ja elää metsän lounaisosassa nevakorpimaisella suoalueella - Korpinevalla. Niiden kylä sijaitsee Korpinevan keskellä.

Vedenväkeläiset on yleisesti tunnettu varsin rauhaa rakastavina, joskin hieman ujoina turkikkaina. Ne ovat samalla usein myös kuitenkin hyvin uteliaita, sillä Korpinevan mailla ei sen vaikeakulkuisuuden vuoksi usein liiku tai tapahdu mitään erikoisempaa.

Veden haltijat ovat poikkeuksellisen hyviä uimaan ja pystyvät taian avulla hengittämään veden alla, näin ollen ne voivat viihtyä pitkiäkin aikoja vedessä. Vedenväellä ulkoisiin piirteisiin voivat kuulua esimerkiksi evät, kidukset, suomut tai räpylät. Lisäksi ruhoa saattavat peittää erilaiset veden varassa elävät kasvit kuten levät ja lumpeet. Vedenväkeläiset pystyvät luomaan ilmassa leijuvia vesipalloja tai esimerkiksi vesisuihkuja, sekä muillakin tavoin käsittelemään ja muodostamaan vettä voimiensa avulla.

Tyypillisisä sävyjä turkissa ovat sininen ja sinivihreä.

Vedenväen johtajana toimii Suonsilmä (Appelsiinihai).

Metsänväki

Hallitsee maan elementtiä ja elää joen länsipuolella sijaitsevassa metsässä - Tapiolassa. Niiden kylä sijaitsee vuoren kupeessa metsän pohjoispuolella.

Metsänväkeläiset tunnetaan ylpeänä laumana, joskin myös hyvin ystävällisenä sellaisena. Ne eivät siedä epäkunnioitusta, vaikka eivät siitä usein suurta numeroa teekään - yleensä asiat puidaan lauman kesken vaikkapa iltateen äärellä. Sanotaankin, että Metsänväellä on muita laumoja tiiviimpi yhteisö, mutta ken tietää.. 

Metsänväki pystyy kommunikoimaan metsän eläimien kanssa.  Metsän haltijoilla voi kasvaa erilaisia kasveja turkkinsa tai harjaksensa seassa, myös kukkia sekä sammalta taikka naavaa. Ne voivat myös hallita ympärillään olevien kasvien kasvua ja näin käyttää esimerkiksi juuria tai köynnöksiä kahleina taistelutilanteissa, mikäli taitoa löytyy.

Tyypillinen sävy turkissa on vihreä.

Metsänväen johtajana toimii Kalvassara (Hallatar).

Ukkosenväki

Ukkosenväki on Laakson uusin tulokas, jonka suunnitelmana huhutaan olevan kallioiden korkeimmalle tasanteelle kylän rakentaminen.

Ukkosenväkeläiset olivat pitkään kiertolaisina etsimässä paikkaa asettua, kunnes löysivät Laakson kalliot, joiden seutuvilla sähkön energiakentät olivat parhaimmillaan. Ukkosenväen elementtinä toimiikin siis sähkö.

Yleisesti ottaen Ukkosenväkeläiset ovat omissa oloissaan viihtyviä ja rauhaa rakastavia, joten niiden tapaaminen muiden kanssa kahnaamassa on harvinaista. Ne ovat usein kuitenkin myös hyvin omanarvontuntoisia, ja käsitykset reviireistä ja niiden kunnioitus voi kiertolaiselämästä johtuen olla joskus hieman hakusessa.

Muista väistä Ukkosenväkeläiset erottaa selkeästi niiden höyhenpeitteisistä siivistä. Lentotaito onkin väen elementin kannalta hyvin tärkeä osa niiden elämää – onhan suurin osa luonnosta esiintyvästä sähköenergiasta taivaalla. Höyheniä voi olla muuallakin kehossa. Lentotaito tuo myös merkittävän edun muihin turkikkaisiin verrattuna, kun ne pääsevät muiden tavoittamattomiin esimerkiksi puuhun. Ukkosen haltijat pystyvät käyttämään myös sähköä esimerkiksi iskuissaan, mutta se vaatii erityistä taitoa ja kuluttaa paljon energiaa.

Tyypillinen sävy turkissa on keltainen.

Ukkosenväen johtajana toimii NPC (paikka auki).

Laumattomat

Laumattomat ovat tavallisia koiraeläimiä, jotka eivät osaa taikoja eivätkä hallita elementtejä. Sen sijaan ne taitavat metallin muokkauksen jalon taidon, jota edes väet eivät osaa. Näin ollen laumattomat sepät pystyvät takomaan ahjossaan esimerkiksi aseita ja koruja, joista jälkimmäiset kiinnostavat monesti myös väkeläisiä. Niitä laumattomat usein kauppaavatkin milloin jotakin tavaraa, milloin palvelusta vastaan.

Laumattomilla ei ole mitään pysyvää tukikohtaa, joten ne vaeltelevat ympäriinsä missä milloinkin yöpyen. Jotkin laumattomat saattavat pystyttää leirejä, mutta etenkin jos ne on rakennettu Väkien maille, joutuvat laumattomat monesti siirtymään närkästyneiden haltijoiden tieltä johonkin uuteen paikkaan.

Laumattomat ovat monesti uhonneet omien kylien ja laumojen - jopa armeijoiden - perustamisella, mutta vielä yksikään näistä uhkauksista ei ole mennyt täytäntöön asti.

Mielipiteet haltijoista sekä taikuudesta vaihtelevat paljonkin laumattomien keskuudessa – osa on välinpitämättömiä, osa vihaa niitä palavasti eikä halua ottaa koskaan osaa taikuuteen ja osa taas haluaa päästä osingoille taikakaluista ja loitsuista (mikä osin onkin mahdollista, katso Taikuus (tulossa)).

Laumattomille on tyypillistä kantaa aseita, kuten miekkaa, tikaria, kirvestä tmv. eivätkä haarniskat ja muut suojat ole lainkaan tavattomia. Laumattomilla on usein paljon raskaampi varustus kuin väillä.

Laumattomien turkissa ei voi esiintyä väille tyypillisiä sävyjä.

 
 
Kuvat © Wilsy, Hallatar, Kolikkokettu